lie7 - Annelie Andersson!

Ten things you (probably) didn't know about me

1. I really don't enjoy watching movies. I'm always driving my boyfriend crazy everytime we try to decide on what movie we should watch since I'm so, so picky. 
A movie need to have a really, really, really good story if I'm going to give it a chance.
99% of the movies I watch are movies that I have seen at least one million times before.
1. Jag tycker inte alls om att kolla på filmer. Min pojkvän blir alltid galen på mig varje gång vi ska välja vilken film vi ska kolla på eftersom jag är så himla kräsen. En film måste ha en riktigt, riktigt bra handling för att jag ska ge den en chans. 
99% av de filmer jag kollar på är filmer som jag har sett minst en miljon gånger tidigare.

2.  I'm addicted to lipbalm and I put it on a thousand times everyday. I always have a lipbalm with me, and if I ever forget I rather go back to get one than be on time. 
2. Jag är beroende av läppbalsam och jag applicerar det ungefär tusen gånger varje dag. Jag har alltid ett läppbalsam med mig och om jag någonsin skulle glömma går jag hellre tillbaka och hämtar ett än att komma i tid.

My babylips collection is more than twice as big now haha!
Min babylips samling är mer än dubbelt så stor nu haha!

3. I have a brain disorder (not as serious as it sounds) called misophonia which means that I get all of these negative feelings like anger and sadness when I hear specific sounds like chewing, slurping, snoring, you name it. It may sound crazy, and I guess it kind of is, but it's also really disturbing for me and also for the people around me.
3. Jag har en störning (inte lika seriöst som det låter) som kallas misophonia vilket innebär att jag blir arg, ledsen och irriterad när jag hör vissa ljud så som smaskande, slurpande, snarkningar, ni vet vad jag menar. Det kanske låter galet, och det är nog det också, men det är väldigt jobbigt både för mig och de i min närhet.

4. These are my recently used emojis. My favorite one is the stoneface.
4. Dessa är mina senast använda emojis. Min favorit är stonefacet.

5. I'm a great stalker. Instagram, twitter, facebook, whatever, I always find a way to find out everything about someone. I even had friends asking me to find out more about their ex's and stuff like that. I guess this shouldn't be something to be proud of, but I kind of are.
5. Jag är en riktigt grym stalker. Instagram, twitter, facebook, vad som helst, jag klurar alltid ut ett sätt att ta reda på allting om någon. Vissa vänner har till och med bett mig leta upp information om deras ex och liknande. Jag antar att detta inte är någonting jag borde vara stolt över, men jag är faktiskt det. 

6. I always tend to get girlcrushes on different celebrities. During the last year I've had about five-six crushes, but I have two who I won't let go for a long, long while, Cher Lloyd and Ashley Benson.
6. Jag blir alltid förälskad i olika kvinnliga kändisar. Det senaste året har jag haft sådär fem-sex förälskelser (bland annat på Saga Scott för er som sett Paradise Hotel). Jag har dock två förälskelser som inte kommer svalna på ett bra tag, dessa är Cher Lloyd och Ashley Benson.

 

7. I'm really afraid of the dark. When I lived with my mum I always had the light on the whole night but when me and Dennis's started to spend every night with each other about a year ago I got used to have the lights off. I also hate being home alone even if my cat and guinea pigs are there. I'm a little coward haha.
7. Jag är riktigt mörkrädd. När jag bodde med min mamma hade jag alltid lampan tänd hela natten, men när jag och Dennis började sova tillsammans varje natt vande jag mig vid att ha lampan släckt. Jag hatar också att vara ensam hemma, även om min katt och mina marvin är där. Jag är en liten fegis haha.

8. I spend at least one hour per day scrolling through different internetshops. Some might call me a shoppaholic, but I only but things like... twice a week, or three times, maybe four... Eh...
8.Jag spenderar minst en timme per dag inne på olika internetaffärer. Vissa skulle kalla mig shoppaholic, men jag köper bara saker sådär två gånger i veckan, eller tre, eller kanske fyra... Ja...
Feel free to visit some of my favorite sites!
Besök gärna några utav mina favoritsidor!
NELLY BOOHOO FOREVER21

9. I'm a lefty and I'm suprised that people actually get chocked when I tell them that, haha. I still play guitar as a right-handed person would do. I'm calling me and Justin Bieber twins since we both are left-pawed. 
9. Jag är vänsterhänt och blir alltid lika förvånad när folk faktiskt blir chockade när jag berättar detta, haha. Jag spelar dock gitarr så som en högerhänt hade gjort. Jag brukar kalla mig och Justin Bieber tvillingar då vi båda är vänsterhänta.

10. I love to sing! I'm basically always singing, sometimes even when I'm asleep. I would like to post a cover sometime, but I'm a bit too shy. Me and two of my friends have a band called The random patch kids and we used to post covers on Youtube. 
Jag älskar att sjunga! Jag sjunger i princip alltid, ibland även när jag sover. Jag skulle egentligen vilja lägga upp en cover någon gång men jag är lite för blyg. Jag och två utav mina vänner har ett band som heter The random patch kids och vi brukade lägga upp covers på Youtube.

Comments

Loading comments...
Show all comments
Form is loading